Reference

Prof. dr. Simon Muhič, univ. dipl. inž.doc. dr. Simon Muhič

Tel:  0599 269 56
Fax:  0599 669 56

E-mail: simon.muhic@simuteh.si

  


Šolanje: 

1998: Diploma, Fakulteta za strojništvo, Smer energetika in procesno strojništvo, Ljubljana 

2001: Magisterij, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

2005: Doktorsko delo, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 


Delovne izkušnje:

1998 - 2006: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

2006 - 2008: SINECO d.o.o.

2007 -         : SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s. p.

2008 - 2009: Inštitut za visoke tehnologije in sisteme (I-VITES), Novo mesto

2008 - 2009: Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES), Novo mesto (predavatelj, prodekan za znanstveno raziskovalno delo) 

2009 - 2010: Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES), Novo mesto (predavatelj, prodekan za pedagoško dejavnost)

2010 - 2012: Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES), Novo mesto (zunanji predavatelj)

2012 - 2015: Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES), Novo mesto (dekan, predavatelj)

2015 - 2018: Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS), Novo mesto (dekan, predavatelj)

2013 -        : Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d.o.o. (direktor)

2018 -        : Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS), Novo mesto (dekan, predavatelj)


Raziskovalna področja: 

 • Numerične simulacije s programskimi paketi (Računalniške simulacije z različnimi simulacijskimi paketi (CFD, FEM, ESP-r...)).
 • Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija in obnovljivi viri energije ter ekologija (Vrednotenje notranjega okolja in kakovosti zraka v prostoru, računalniške simulacije toplotnih/hladilnih obremenitev stavb z različnimi programskimi paketi, CFD simulacije predorov z različnimi programskimi paketi, energijski predpregledi in pregledi klimatizacijskih sistemov,  meritve v procesnem strojništvu z uporabo modernih programskih paketov (LabView, VisiDAQ)).

Bibliografija:

Diplomsko, magistrsko in doktorsko delo:

 • MUHIČ, Simon. Porazdelitev in kakovost zraka pri lokalni klimatizaciji = [Distribution and quality of air at the local air conditioning] : doktorsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije, [231], 318). Ljubljana: [S. Muhič], 2005.
 • MUHIČ, Simon. Kakovost in distribucija zraka na delovnih mestih v zaprtih prostorih = [Quality and distribution of air on the working places in closed spaces] : magistrsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 1184). Ljubljana: [S. Muhič], 2001.
 • MUHIČ, Simon. Vpliv vklopnih ciklusov gorilnikov na izkoristek kotlov = [The influence of working cycles of burners to efficiency of heat boilers] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4872). Ljubljana: [S. Muhič], 1998.

 

Strokovna monografija:

 • MUHIČ, Simon. Osnove prenosa toplote in snovi v stavbah. 1. izd. Ivančna Gorica: Simuteh, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-92767-0-9. [COBISS.SI-ID 248464896]
 • MUHIČ, Simon. Računalniško podprt inženiring v okolju ANSYS Workbench. 1. izd. Ivančna Gorica: Simuteh, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-269-076-2. [COBISS.SI-ID 246002688]

 

Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo:

 • MUHIČ, Simon. Prenos toplote in snovi v stavbah. Novo mesto: Fakulteta za tehnologije in sisteme, 2017. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-6770-38-5. [COBISS.SI-ID 292288000]
 • MUHIČ, Simon (avtor, avtor dodatnega besedila), BLAGOJEVIĆ, Bogdan (avtor, avtor dodatnega besedila). Tehniška termodinamika. Novo mesto: Fakulteta za tehnologije in sisteme, 2016. 269 str., sl., tabele. ISBN 978-961-6770-34-7. [COBISS.SI-ID 284615680]  
 • MUHIČ, Simon, BLAGOJEVIĆ, Bogdan. Tehniška termodinamika za študente VITES. 1. izd. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6770-09-5. [COBISS.SI-ID 253254912]
 • MUHIČ, Simon, BLAGOJEVIĆ, Bogdan. Tehniška termodinamika. 1. izd. Novo mesto: Fakulteta za tehnologije in sisteme, 2016.

 

Izvirni znanstveni članki: 

 • MUHIČ, Simon, ČIKIĆ, Ante, PIŠTAN, Jadran, STOJKOV, Marinko, BOŠNJAKOVIĆ, Mladen. Transport emissions and electric mobility in private transport in the Republic of Slovenia. Tehnički glasnik, ISSN 1848-5588, 2018, letn. 12, št. 2, str. 98-103, tabele, graf. prikazi. https://hrcak.srce.hr/202360. [COBISS.SI-ID 514791543]
 • DROSATOS, Panagiotis, MUHIČ, Simon, et al. Numerical Investigation of a Coal-Fired Power Plant Main Furnace under Normal and Reduced-Oxygen Operating Conditions. Journal of energy engineering, ISSN 0733-9402, okt. 2017, vol. 143, iss. 5, 14 str., ilustr. http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000480, doi: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000480. [COBISS.SI-ID 514689399]
 • MUHIČ, Simon, ŠTEFANIČ, Matej. Numerical analysis of an Ahmed body with different software packages = Numerična analiza Ahmedovega telesa z različnima programskima paketoma. Journal of energy technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], mar. 2017, vol. 10, iss. 1, str. 11-21, ilustr. http://www.fe.um.si/images/jet/Volume_10_Issue1/Volume10_Issue1_Paper1.pdf. [COBISS.SI-ID 514601847]
 • LUŽANIN, Ognjan, GUDURIĆ, Vera, RISTIĆ, Ivan, MUHIČ, Simon. Investigating impact of five build parameters on the maximum flexural force in FDM specimens : a definitive screening design approach. Rapid prototyping journal, ISSN 1355-2546, 2017, vol. 23, iss. 6, str. 1088-1098, sl., tabele. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/RPJ-09-2015-0116, doi: 10.1108/RPJ-09-2015-0116. [COBISS.SI-ID 514721143]
 • LIPEJ, Andrej, MUHIČ, Simon, MITRUŠEVSKI, Duško. Wall roughness influence on the efficiency characteristics of centrifugal pump. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2017, letn. 63, št. 9, str. 529-536, ilustr. http://en.sv-jme.eu/current-volume/sv-jme-63-9-2017/, doi: 10.5545/sv-jme.2017.4526. [COBISS.SI-ID 514702199]
 • BOŠNJAKOVIĆ, Mladen, ČIKIĆ, Ante, MUHIČ, Simon, STOJKOV, Marinko. Development of a new type of finned heat exchanger. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, ISSN 1330-3651, 2017, vol. 24, no. 6, str. 1785-1796, sl., tabele. http://hrcak.srce.hr/file/280279, http://hrcak.srce.hr/190175, doi: 10.17559/TV-20171011071711. [COBISS.SI-ID 514721399]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Computational study of road tunnel exposure to severe wind conditions. Wind and structures, ISSN 1226-6116, 2014, vol. 19, no. 2, str. 185-197, graf. prikazi, fotogr., sl., tabele. http://www.techno-press.org/?page=container&journal=was&volume=19&num=2, doi: 10.12989/was.2014.19.2.185. [COBISS.SI-ID 513934455]
 • MUHIČ, Simon, ŠTURM, Milan, MAZEJ, Mitja. Numerical and experimental validation of low exergy system for heating and cooling of residential buildings. International journal of engineering and advanced technology : IJEAT, ISSN 2249-8958, jun. 2013, vol. 2, iss. 5, str. 345-351. http://www.ijeat.org/attachments/File/v2i5/E1869062513.pdf. [COBISS.SI-ID 513663863]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja, BUTALA, Vincenc. Verification of dC(1) parameter for measuring the effectiveness of a personalized ventilation system. HVAC & R research : international journal of heating, ventilating, air-conditioning and refrigerating research, ISSN 1078-9669, 2008, letn. 14, št. 4, str. 535-544. [COBISS.SI-ID 10602779]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja, BUTALA, Vincenc. Relative decrease of tracer gas concentration as a measure of the ventilation effectiveness. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2008, letn. 54, št. 9, str. 579-587. [COBISS.SI-ID 10661915]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon. Perception of air quality and the thermal environment in offices. Indoor and built environment, ISSN 1420-326X, 2007, letn. 16, št. 4, str. 302-310. http://dx.doi.org/10.1177/1420326X06079886. [COBISS.SI-ID 10171931]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Effectiveness of personal ventilation system using relative decrease of tracer gas in the first minute parameter. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 2006, letn. 38, št. 5, str. 534-542. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.09.001. [COBISS.SI-ID 9101083]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. The influence of indoor environment in office buildings on their occupants : expected-unexpected. Building and environment, ISSN 0360-1323. [Print ed.], 2004, letn. 39, št. 3, str. 289-296. http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323. [COBISS.SI-ID 6990875]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon. Impact of burner cycle time in liquid fuel pressure burners on the thermal efficiency of heating appliances. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], 2001, vol. 26, no. 3, 299-306. http://www.elsevier.com/locate/energy. [COBISS.SI-ID 4300571]
 • STRITIH, Uroš, MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Računalniška analiza ogrevalnih in hladilnih obremenitev za različne tipe stavb = A computer analysis of heating and cooling loads for different types of building. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2000, letn. 46, št. 8, str. 503-508. [COBISS.SI-ID 4093723]

 

Članki v strokovnih revijah:

 • MUHIČ, Simon. ANSYS AIM - novo simulacijsko okolje za virturalno inženirstvo. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], feb. 2016, letn. 11, št. 1, str. 188, ilustr. [COBISS.SI-ID 14561307]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure, STRNAD, Simon, JURCA, Matjaž, OSTRELIČ, Robert. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Občini Ivančna Gorica : primer dobre prakse javno-zasebnega partnerstva. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, avg., sept., okt. 2014, letn. 18, št. 4, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 513985143]
 • GLAVIČ, Jure, MUHIČ, Simon. Računalniško podprti inženiring v elektromehaniki in elektroniki. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], okt. 2014, letn. 9, št. 53, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 513996407]
 • MUHIČ, Simon. ANSYS 14.0 - najboljše orodje za virtualno inženirstvo za razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], febr. 2012, letn. 37, št. 1, str. 108-109. [COBISS.SI-ID 513457527]
 • MUHIČ, Simon. Virtualno inženirstvo za razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo v okolju ANSYS 13.0. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], 2011, letn. 6, št. 32, str. 76-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 513308279]
 • MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, jan.-feb. 2009, letn. 13, št. 1, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 513010807]
 • MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES. Gospodarjenje z okoljem, ISSN 1855-3427. [Tiskana izd.], str. 8-12. [COBISS.SI-ID 513044087]
 • MUHIČ, Simon. Kakovost zraka v prostorih. Instalater : strokovna revija za ogrevanje, vodovod, prezračevanje in gradnjo, ISSN 1855-6108. [Tiskana izd.], feb. 2009, leto 2, št. 3, str. 51. [COBISS.SI-ID 513015927]
 • MUHIČ, Simon. Kakovost zraka v prostorih (2. del). Instalater : strokovna revija za ogrevanje, vodovod, prezračevanje in gradnjo, ISSN 1855-6108. [Tiskana izd.], apr. 2009, leto 2, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 513043831]
 • MUHIČ, Simon, BLAGOJEVIĆ, Bogdan, NOVAK, Peter, ZAVRŠNIK, Tomaž. Naravno prezračevanje skozi okna z rekuperacijo toplote. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, avg.-sep. 2008, letn. 12, št. 4, str. 40-42. [COBISS.SI-ID 513011575]
 • MUHIČ, Simon. CFD simulacije za vsakodnevno inženirsko uporabo. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, nov.-dec. 2008, letn. 12, št. 5, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 513011831]
 • REMEC, Janko, MUHIČ, Simon. CFD simulacija hlajenja jabolk. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, nov.-dec. 2008, letn. 12, št. 5, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 513012087]
 • MUHIČ, Simon. Učinkovito načrtovanje kakovosti zraka v prostorih. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije, ISSN 1318-2625, feb. 2008, št. 121, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 10552347]
 • MUHIČ, Simon, REMEC, Janko. Numerične simulacije za hlajenje živil. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije, ISSN 1318-2625, dec. 2008, št. 126, str. 34-[38]. [COBISS.SI-ID 243735296]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Ventilacija za smanjivanje izloženosti duhanskom dimu. EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika, ISSN 1330-0628, 2007, letn. 15, št. 4, str. 73-77. [COBISS.SI-ID 10318875]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Moguči način ventilacije za smanjivanje duhanskog dima u prostorijama. EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika, ISSN 1330-0628, 2007, letn. 15, št. 5, str. 82-85. [COBISS.SI-ID 10342939]
 • MUHIČ, Simon. Načrtovanje kadilne kabine (kadilnice) z uporabo modernih simulaciskih orodij. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, 2007, letn. 9, št. 4, str. 65-69. [COBISS.SI-ID 10317851]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Nov tobačni zakon v Sloveniji. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, 2007, letn. 11, št. 2, str. 77-79. [COBISS.SI-ID 10318363]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Prezračevanje za nadzirano izpostavljenost tobačnemu dimu. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, 2007, letn. 11, št. 2, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 10318619]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Možni načini prezračevanja za kontrolo tobačnega dima v prostoru. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, 2007, letn. 11, št. 3, str. 50-53. [COBISS.SI-ID 10318107]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Inšpekcije in pregledi učinkovitosti klimatskih sistemov po 9. členu EPBD. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije, ISSN 1318-2625, 2007, št. 115/116, str. 24. [COBISS.SI-ID 10019867]
 • MUHIČ, Simon, BESEDNJAK, Dean. Nov tobačni zakon v Sloveniji. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije, ISSN 1318-2625, 2007, št. 117, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 10317339]
 • MUHIČ, Simon. Uporaba modernih računalniških orodij za ustrezno načrtovanje kadilnic. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije, ISSN 1318-2625, 2007, št. 118, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 10317595]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Klimatizacijski sistemi morajo postati bolj učinkoviti. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, mar. - apr. 2006, letn. 10, št. 1, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 9301019]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Predpregledi učinkovitosti klimatskih sistemov po 9. členu EPBD. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, mar. - apr. 2006, letn. 10, št. 2, str. 58-61. [COBISS.SI-ID 9300763]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Inšpekcije in energijski pregledi klimatskih sistemov : novi dokumenti in orodja v sklopu projekta AuditAC. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, maj. - jul. 2006, letn. 10, št. 3, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 9579547]
 • MUHIČ, Simon. AuditAC. Učinkovito z energijo : bilten Agencije RS za učinkovito rabo energije, ISSN 1580-8505. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, št. 4, str. 6. [COBISS.SI-ID 9300507]

 

Vabljena predavanja na konferencah:

 • MUHIČ, Simon, ČIKIĆ, Ante, DULC, Matej. Grijanje i hlađenje skoro nula energetskog objekta. V: ČARAPOVIĆ, Luka (ur.). Zbornik radova = Proceedings, (Zbornik radova (Kongres Dani inženjera strojarstva), ISSN 1847-1714). Zagreb: Hrvatska komora inženjera strojarstva: = Croatian Chamber of Mechanical Engineers. 2017, str. 83-98, barvne sl. [COBISS.SI-ID 514607223]
 • MUHIČ, Simon. Kakovost zraka v prostoru. V: Izboljšanje kakovosti zraka. [Novo mesto]: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Sekcija za okolje in energijo, 2015, 37 prosojnic, ilustr. http://www.gzdbk.si/media/pdf/sekcije/SOE/2015/Simon_Muhic.pdf, http://www.gzdbk.si/media/pdf/sekcije/SOE/Vabilo_posvet_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 514240375]
 • MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Novi PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) in prikaz izračuna po 7. in 25. členu PURES. V: Slovenski dnevi gradbeništva, Portorož, februar 2009 : strokovno gradivo. Ljubljana: Planet GV. 2009, str. 23-35. [COBISS.SI-ID 513013367]

 

Prispevki na znanstvenih konferencah:

 • MODIC, Jurij, MUHIČ, Simon. Impact of the strong wind in the road tunnel in case of fire. V: Zbornik referatov = Proceedings. Ljubljana: Slovensko društvo za podzemne gradnje: = Slovenian Society for Underground Structures. 2017, str. 116-122, barvne sl., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514740855]
 • MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, ŠTURM, Milan, NOVAK, Peter. Low exergy thermal barrier system for indirect heating and cooling of residential buildings. V: ANDRASSY, Mladen (ur.). Interklima 2013 : [zbornik radova]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. 2013, [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513640055]
 • ŠTURM, Milan, MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Analysis of low energy and exergy building. V: FRANKOVIĆ, Bernard (ur.), DALENBÄCK, Jan-Olof (ur.). Eurosun 2012 : solar energy for a brighter future : book of proceedings. Rijeka: Croatian solar energy association; Freiburg: International solar energy society. 2012, [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513612663]
 • ŠTURM, Milan, MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter, DULC, Matej. Low exergy building. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES. 2011, str. 33-42. [COBISS.SI-ID 513379191]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Numerical study of fire safety design and placement of road tunnels in space. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES. 2011, str. 84-94. [COBISS.SI-ID 513387383]
 • ŠTURM, Milan, MUHIČ, Simon, DULC, Matej. Performans of low energy building. V: Clima 2010, Sustainable energy use in buildings. [S. l.]: Rehva. 2010, str. [1-8], ilustr. [COBISS.SI-ID 513194103]
 • MUHIČ, Simon, SOFIALIDIS, Dimitrios, FALTSI, Ourania. Računalniške CFD-simulacije v pomoč k razvoju izdelkov. V: CIMERMAN, Franc (ur.). Korak naprej : zbornik konference, Druga konferenca inženirjev strojništva Slovenije in Plinski tehnološki forum, Portorož, 11 in 12 november, 2008. Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2008, str. 79-91. [COBISS.SI-ID 513011319]
 • BLAGOJEVIĆ, Bogdan, MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter, ZAVRŠNIK, Tomaž. Raziskava naravnega prezračevanja skozi okna z rekuperacijo toplote. V: CIMERMAN, Franc (ur.). Korak naprej : zbornik konference, Druga konferenca inženirjev strojništva Slovenije in Plinski tehnološki forum, Portorož, 11 in 12 november, 2008. Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2008, str. 101-118. [COBISS.SI-ID 513011063]
 • MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Analysis of a effectiveness of personalized ventilation. V: SEPÄNEN, Olli (ur.), SÄTERI, Jorma (ur.). Clima 2007 WellBeing Indoors, Helsinki, 10-14 June, 2007 : abstract book. Helsinki: FINVAC ry. 2007, str. 377. [COBISS.SI-ID 10060059]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Measurement, visualization and simulation of air velocity at local air conditioning system. V: SEPÄNEN, Olli (ur.), SÄTERI, Jorma (ur.). Clima 2007 WellBeing Indoors, Helsinki, 10-14 June, 2007 : REHVA World Congress : proceedings. Helsinki, Finland: FINVAC ry. 2007, 6 f. [COBISS.SI-ID 10059035]
 • MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Analysis of a effectiveness of personalized ventilation. V: SEPÄNEN, Olli (ur.), SÄTERI, Jorma (ur.). Clima 2007 WellBeing Indoors, Helsinki, 10-14 June, 2007 : REHVA World Congress : proceedings. Helsinki, Finland: FINVAC ry. 2007, 8 f. [COBISS.SI-ID 10059291]
 • MODIC, Jurij, MUHIČ, Simon, ARKAR, Ciril. Air flow simulation and testing in the Kastelec tunnel. V: VARDY, Alan E. (ur.). 12th International Symposium on Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels, Portorož 11-13 July 2006, 12th International Symposium, Portorož, Slovenia, 11-13 July 2006. Cranfield (UK): BHR Group. [2006], str. 5-16. [COBISS.SI-ID 9856795]
 • BORY, Daniela, ADNOT, Jérôme, DUPONT, Maxime, MASOERO, Marco, SILVI, Chiara, MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž. Selection of procedures for air conditioning audit and definition of the associated training package. V: BARTOLDI, Paolo (ur.), ATANASIU, Bogdan (ur.). Improving energy efficiency in commercial buildings : proceeding of the International Conference IEECB'06, Frankfurt, Germany, 26-27 April 2006. Vol. 1, (EUR (Luxembourg), ISSN 1018-5593, 22316). Luxembourg: Publications Office. 2006, f. [177]-189, ilustr. http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=LBNA22316. [COBISS.SI-ID 14503707]
 • MODIC, Jurij, MUHIČ, Simon, ARKAR, Ciril. Tunnel Kastelec - planning, realisation, testing, experiences. V: STURM, Peter Johann (ur.), MLINARIK, Sabine (ur.). New developments in tunnel safety : [proceedings], 3rd International Conference Tunnel Safety and Ventilation, Graz, Austria, May 15.-17, 2006, (VKM-THD Mitteilungen, Hf. 87). Graz: Verlag der TUG. 2006, str. 212-219. [COBISS.SI-ID 9289755]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž, MASOERO, Marco, SILVI, Chiara. Audits of the air conditioning systems by article 9 of energy performance of buildings directive. V: Slovene Klima forum, Godovič, Slovenija, 28. September 2006 : strategic development, quality assurance and new technologies. [S.l.]: [Hidria Institute Klima]. 2006, 9 str. [COBISS.SI-ID 9607707]
 • MUHIČ, Simon. Primer uporabe CFD simulacije pri načrtovanju varnosti v predoru. V: KOSTIOV, Leon (ur.), LIKAR, Jakob (ur.). Zbornik referatov = Book of proceedings, 8. mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 15.-17. november 2006, Ljubljana, Slovenija = 8th International Conference on Tunnel Construction and Underground Structures, 15-17th November 2006, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo. 2007, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 10319899]
 • PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon. Analysis of human thermal comfort using the 2nd law of thermodynamics. V: Clima 2005 : experience the future of building technologies, 8th REHVA World Congress, Lausane, October 9-12, 2005. [S.l.]: [REHVA Europe]. 2005, [6] str. [COBISS.SI-ID 8545563]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Visualisation, measurement and simulation of air velocity at the inlets of thelocal air conditioning of working places. V: Clima 2005 : experience the future of building technologies, 8th REHVA World Congress, Lausane, October 9-12, 2005. [S.l.]: [REHVA Europe]. 2005, [6] str. [COBISS.SI-ID 8545819]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. The influence of the thermal environment and air quality on people in an office environment. V: Indoor Air 2005, Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Beijing, China, September 4-9, 2005. Beijing, China: Tsinghua University Press. cop. 2005, str. 3796-3804. [COBISS.SI-ID 8479003]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Impact of CO2 concentration, temperature and relative humidity of air on the health and sense of wellbeing of employees in air-conditioned and naturally ventilated offices. V: LEVIN, Hal (ur.). Indoor air 2002 : proceedings of the 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, June 30-July 5, 2002. Santa Cruz: Indoor Air 2002. 2002, vol. 2, str. 848-853. [COBISS.SI-ID 5295899]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc, MOLAN, Marija. The influence of indoor environment parameters and expressed subjective evaluation on well-being and health of employees in air-conditioned officies. V: Clima 2000/Napoli 2001, 7th REHVA World Congress, Napoli, Italy, September 15-18, 2001. [Brussels: REHVA; Milano: AICARR. 2001], c07.pdf, str. 169-176. [COBISS.SI-ID 4643611]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, MOLAN, Marija. The correlation with indoor environment parameters and current feeling of employees in air-conditioned offices. V: PETRÁŠ, Dušan (ur.). Indoor Climate of Buildings '01, Health, comfort and productivity vs cost effective operation of HVACR : [the 12th Conference on Indoor ... held as the fourth International Conference on Health ..., Slovakia, 26-28 November 2001, 12th Conference held as the 4th International Conference, Bratislava, Slovakia, November 26-28, 2001. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology. cop. 2001, str. 261-270. [COBISS.SI-ID 4873755]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, MOLAN, Marija, MANDELC GROM, Majda. Diagnostic of IAQ problems in the central office of Slovenia Telecom. V: SEPPÄNEN, Olli (ur.), SÄTERI, Jorma (ur.). Healthy buildings 2000 : proceedings, 6th Healthy Buildings Conference, Espoo, Finland, August 6-10, 2000. Helsinki: SIY Indoor Air Information Oy. 2000, vol. 1, str. 181-186. [COBISS.SI-ID 3809051]
 • STRITIH, Uroš, MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Computer analysis of heating and cooling loads for different building types. V: Heating and air-conditioning for the third millennium : proceedings, International Congress SITHOK-4, Maribor, Slovenia, May 6-8, 2000. [Ljubljana: SITHOK. 2000], o 07.pdf (6 str.). [COBISS.SI-ID 3669787]

 

Raziskave, elaborati, predštudije in študije:

 • MUHIČ, Simon (avtor, vodja projekta), PAROUSSOS, Leonidas (avtor, vodja projekta), CAPROS, Pantelis, NOVAK, Peter, LIPEJ, Andrej, ZUPANČIČ, Barbara. Priprava dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta 2055 : končno poročilo = Preparation of long term energy balances until 2035 and indicatively till 2055 : final report. Novo mesto: Fakulteta za tehnologiije in sisteme; Athens (Greece): E3 Modelling, 2017. III, 155 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 514636663]
 • MUHIČ, Simon. Analiza energetskih karakteristik javnih objektov v občini Ivančna Gorica za koledarsko leto 2017 : poročilo P001-18-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, 2018. 68 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 514749815]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v desetih objektih občine Slovenska Bistrica : poročilo št. P003-18-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2018. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514792055]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v osmih objektih občine Postojna : poročilo št. P001-18-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2018. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514791031]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v petih objektih konzorcija občin : poročilo št. P004-18-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2018. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514791799]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v štirih objektih občine Metlika : poročilo št. P005-18-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2018. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514790775]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v treh objektih občine Medvode : poročilo št. P002-18-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2018. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514797431]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), ŠTEFANIČ, Matej, MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v 49 objektih MO Ljubljana : poročilo št. P001-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514636919]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v petih objektih Mestne občine Novo mesto : poročilo št. P011-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514639479]
 • MUHIČ, Simon (vodja projekta, avtor), MUHIČ, Tatjana. Monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v treh objektih Občine Hrastnik : poročilo št. P010-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514639223]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Mestna uprava - Proletarska : poročilo št. P007-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514638455]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Osnovna šola Danile Kumar II : poročilo št. P006-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514638199]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Osnovna šola Maksa Pečarja - stara šola : poročilo št. P005-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514637943]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Osnovna šola Polje : poročilo št. P004-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514637687]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Športni park Ježica - dvorana : poročilo št. P008-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514638711]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Športni park Kodeljevo : poročilo št. P009-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514638967]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Lastovica : poročilo št. P003-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514637431]
 • MUHIČ, Simon. Razširjeni energetski pregled objekta : Vrtec Jelka, enota Jelka : poročilo št. P002-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514637175]
 • MUHIČ, Simon. Tehnične smernice pri izgradnji sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso - DOLB Zlato Polje : projektna naloga : poročilo št. PO12-17-SM. Ivančna Gorica: INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire in učinkovito rabo eksergije, 2017. 36 f., barvne sl., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 514688375]
 • MUHIČ, Simon, LIPEJ, Andrej, ZUPANČIČ, Barbara. Akreditacija-3. stopnja Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu. Novo mesto: Fakulteta za tehnologije in sisteme, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514754679]
 • MUHIČ, Simon. Raziskava obtekanja zraka idejne zasnove objekta kot posledica vetra. Ivančna Gorica: SimTec, dr. Simon Muhič, s. p., 2016. 41 f., barvne sl., tabele. [COBISS.SI-ID 514407031]
 • MUHIČ, Simon. Supply of technical services for combustion air optimization of unit 6 of Suralaya power plant in Indonesia : CFD simulations : report P002-16-SM. Ivančna Gorica: SimTec, dr. Simon Muhič, s. p., 2016. 24 f., barvne sl., tabele. [COBISS.SI-ID 514408823]
 • MUHIČ, Simon. Akreditacija spremembe : 1. stopnja Tehnologije in sistemi : naziv diplomantov. Novo mesto: Fakulteta za tehnologije in sisteme, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514762871]
 • MUHIČ, Simon. Akreditacija preoblikovanja Visoke šole za tehnologije in sisteme v Fakulteto za tehnologije in sisteme. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2014. 1 optični disk (CD-ROM), tabele. [COBISS.SI-ID 514754167]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Ekonomska študija izvedljivosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva : projekt Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v občini Ivančna Gorica : poročilo št. P001-14-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2014. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514046583]
 • MUHIČ, Simon. Končno poročilo o izvedbi raziskovalnega programa : program vzpostavitve nove RR skupine : RS Iskra VZD Energetski stroji : [poročilo] P005-14-SM. Ivančna Gorica: SimTec, dr. Simon Muhič, s. p., 2014. 38 str., barvne sl., tabele. [COBISS.SI-ID 514406263]
 • NOVAK, Peter, MUHIČ, Simon, ZAFOŠNIK, Boštjan. Akreditacija : 2. stopnja Tehnologije in sistemi v strojništvu. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514760311]
 • MUHIČ, Simon. Podaljšanje akreditacije : 1. stopnja Tehnologije in sistemi. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514758775]
 • MUHIČ, Simon, STRNAD, Simon, BRLEK, Simon, MAZEJ, Mitja, ŠTURM, Milan. Razširjeni energetski pregled OŠ Stična, podružnične šole Stična : poročilo št. P002-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 143 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514043255]
 • MUHIČ, Simon, STRNAD, Simon, BRLEK, Simon, MAZEJ, Mitja, ŠTURM, Milan. Razširjeni energetski pregled OŠ Stična, podružnične šole Višnja Gora : poročilo št. P001-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 156 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514042999]
 • ŠTURM, Milan, KUŽNIK, Aleš, MUHIČ, Simon (avtor, vodja projekta). Študija možnih izboljšav za preglednost in prijaznost katalogov izdelkov : končno poročilo : [verzija 0.3]. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2013. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513767031]
 • MUHIČ, Simon. Analiza ekonomske upravičenosti naložbe DOLB IVC : poročilo št. P004-12-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2012. 4 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514042743]
 • NOVAK, Peter, MUHIČ, Simon. Podaljšanje akreditacije zavoda : VITES. Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 514754423]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Študija vpliva vetra in predlog za zmanjšanje vpliva vetra na predor Kastelec: CFD simulacija : strokovna podlaga za analizo in predlog za zmanjševanje vpliva vetra na razmere v predoru Kastelec : poročilo št. P003-12-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2012. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514042231]
 • MUHIČ, Simon. Pilotna CAE študija prototipa panela : poročilo št. P001-11-SM. Ivančna Gorica: SIMTEC, Dr. Simon Muhič, s. p., 2011. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514040183]
 • MUHIČ, Simon. Pilotna CFD študija dizajna vertikalne vodne turbine : poročilo št. P003-11-SM. Ivančna Gorica: SIMTEC, Dr. Simon Muhič, s. p., 2011. 12 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514040695]
 • MUHIČ, Simon. Študija dinamičnega odziva stavbe s pasivnim sprejemnikom sončne energije : poročilo št. P002-11-SM. Ivančna Gorica: SIMTEC, Dr. Simon Muhič, s. p., 2011. 39 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514040439]
 • NOVAK, Peter (avtor, vodja projekta), ŠTURM, Milan, MUHIČ, Simon, ZAFOŠNIK, Boštjan. Idejna tehnična rešitev za izgradnjo sončne elektrarne nad železniškimi progami : končno poročilo : verzija 2.0. Novo mesto: Inštitut za visoke tehnologije in sisteme: =Institute for high te[c]hnologies and systems, 2010. 92 str., 21 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513290359]
 • MUHIČ, Simon. Primerjalna študija postavitve različnih tipov PV elektrarn : poročilo št. P001-10-SM. Ivančna Gorica: SIMTEC, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 13 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514037879]
 • MUHIČ, Simon. Študija: CFD simulacije za podlago tehničnih rešitev postavitev sončnih elektrarn nad tiri železniških prog : poročilo št. P003-10-SM. Ivančna Gorica: SIMTEC, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514038647]
 • MUHIČ, Simon. CFD študija separatorja : poročilo št. P004-09-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, Dr. Simon Muhič, s. p., 2009. 19 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514037111]
 • MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Gradbena fizika kompleksa Terme Benedikt za fazo PGD. Novo mesto: Inštitut za visoke tehnologije in sisteme, 2009. 162 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 513012599]
 • MUHIČ, Simon. Študija dinamičnega odziva poslovno-stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru ter analiza objekta po PURES 2008 : poročilo št. P001a-09-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, Dr. Simon Muhič, s. p., 2009. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514036343]
 • MUHIČ, Simon, NOVAK, Peter. Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo objekta Terme Benedikt. Novo mesto: Inštitut za visoke tehnologije in sisteme, 2009. 57 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513012343]
 • MUHIČ, Simon. Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo poslovno stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru : poročilo št. P001-09-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, Dr. Simon Muhič, s. p., 2009. 56 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514036087]
 • IVANJKO, Štefan, BREGAR, Zvonko, VALENČIČ, Leon, TRENC, Ferdinand, SENEGAČNIK, Andrej, SEKAVČNIK, Mihael, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Dolgoročne projekcije porabe električne energije v Republiki Sloveniji : študija št. 1911. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2008. 114 f. [COBISS.SI-ID 30220549]
 • MODIC, Jurij, BUTALA, Vincenc, ARKAR, Ciril, MUHIČ, Simon. Požari in njihov vpliv na varnost v predorih II. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, solarno in sanitarno tehniko, 2008. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10357531]
 • MUHIČ, Simon. Študija vpliva različnih zasteklitev na termični odziv stavbe s CFD simulacijo toplotnega ugodja : poročilo št. P001-08-SM. Ivančna Gorica: SiMuTeh, Dr. Simon Muhič, s. p., 2008. 42 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514035831]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Termografsko poročilo : Osnovna šola Toneta Čufarja, Jesenice. Ljubljana: SiNECO d.o.o, 2008. 39 str. [COBISS.SI-ID 10552603]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž, GRUM, Stane. Raziskava karakteristike jeklene rešetke s termostatsko regulacijo JR-8/TR. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2006. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 9161243]
 • PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Raziskave vpliva kakovosti EL kurilnih olj na delovanje kurilne naprave. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2006. 21 str., 38 str. prilog, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8827931]
 • PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Razvojne raziskave toplotno-tehničnih lastnosti dvokuriščnega kombiniranega kotla STROJ tip KB SOPTE 05. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2006. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 9096219]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc. Študijski model hotela : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2006. 31 str., Ilustr. [COBISS.SI-ID 9591067]
 • PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, KAVNIK, Janoš. Energetski pregled stavbe Zdravstvenega doma Domžale. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2005. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 8348955]
 • BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Raziskava karakteristik prototipov talnih konvektorjev. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2005. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 7896347]
 • PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Raziskave toplotno-tehničnih karakteristik kotla na pelete BIODOM 27 proizvajalca VAKSING d.o.o.. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2005. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 8782363]
 • MUHIČ, Simon, PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, POREDOŠ, Alojz. Svetovanje in izdelava recenzije za projekt klime za arhivski prostor na Metelkovi 4. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2005. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 8068891]
 • BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Alternativna raba travinja na ljubljanskem barju : travna biomasa kot gorivo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Center za energetske in ekološke tehnologije, 2004. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 7251483]
 • BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Raziskave toplotno-tehničnih karakteristik kotla na pelete EKONA-PE-M2 proizvajalca TIMEX AH d.o.o.. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2004. 1 zv., Ilustr. [COBISS.SI-ID 7250715]
 • PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, GRUM, Stane. Raziskave toplotno-tehničnih karakteristik stropnega panelnega grelnika. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2003. 10 str. [COBISS.SI-ID 6831131]
 • BUTALA, Vincenc, TURK, Jani, SKITEK, Tanja, OSANA, Andrej, MUHIČ, Simon, MARTINC, Peter. Priprava investicijske dokumentacije za projekt soproizvodnje toplote in elektrike iz lesnih ostankov v Javnem podjetju Snaga, d.o.o. : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2000. 52 str., A-F pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3526939]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, MANDELC-GROM, Majda, MOLAN, Marija, ARNERIĆ, Niko, FEFER, Dušan, TACAR, Drago, NINČEVIĆ, Alan. Fazno poročilo raziskovalnega projekta Kakovost in distribucija zraka v bivalnih prostorih. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 1999. [117] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3256091] 
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Analiza ekonomike delovanja DOLB IVC v letu 2013/2014 : poročilo št. P002-14-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2014. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514046839]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Razširjeni energetski pregled Osnovne šole Stična, Podružnične šole Muljava : poročilo št. P003-14-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2014. 101 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514047095]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Razširjeni energetski pregled stavbe Kulturnega društva Ambrus in KZ Stična : poročilo št. P004-14-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2014. 254 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514047351]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Razširjeni energetski pregled Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični : poročilo št. P006-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514045559]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Razširjeni energetski pregled Osnovne šole Stična, podružnične šole Ambrus : poročilo št. P007-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514045815]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Razširjeni energetski pregled vrtca Ivančna Gorica, enote Čebelica Šentvid pri Stični : poročilo št. P005-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 122 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514045303]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Razširjeni energetski pregled vrtca Ivančna Gorica, enote Polžek Višnja Gora : poročilo št. P004-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 115 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514045047]
 • MUHIČ, Simon, GLAVIČ, Jure. Študija prenosa toplote na stavbi OŠ Stična, PŠ Ambrus : termografsko poročilo : poročilo št. P008-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514046071]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Študija prenosa toplote na stavbi vrtca Polžek Višnja Gora : termografsko poročilo : poročilo št. P003-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514044791]
 • MUHIČ, Simon. Študija vpliva posameznih rešitev na parametre ugodja v zaprtih prostorih : poročilo št. P009-13-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 57 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514046327]
 • MUHIČ, Simon. Case study of Air Exhaust Element (AEE) : CFD report : report P002-12-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2012. 11 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514041975]
 • MUHIČ, Simon, MAZEJ, Mitja. Študija prenosa toplote na stanovanjski stavbi : termografsko poročilo : poročilo št. P001-12-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2012. 23 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514041719]
 • MUHIČ, Simon. Poročilo o raziskavah temperaturne učinkovitosti prenosnikov toplote : poročilo št. P002-10-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 11 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514038135]
 • PREK, Matjaž, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon. PURES : strokovne podlage za Tehnično smernico učinkovita raba energije. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2010. 135 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14174747]
 • MUHIČ, Simon. Report of the research project HDLS: CFD simulations of the prototype 1 and prototype 2 : report P004-10-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 24 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514039415]
 • MUHIČ, Simon. Report of the research project HDLS: CFD simulations of the prototype 3 : report P005-10-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 24 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514039671]
 • MUHIČ, Simon. Report of the research project HDLS: CFD simulations of the prototype 4 : report P006-10-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2010. 22 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514039927]
 • MUHIČ, Simon. Poročilo o raziskavah temperaturne učinkovitosti in tlačnega padca prenosnikov toplote : poročilo št. P003-09-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, Dr. Simon Muhič, s. p., 2009. 19 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514036855]
 • MUHIČ, Simon. Poročilo o raziskavah temperaturne učinkovitosti prenosnikov toplote : poročilo št. P002-09-SM. Ivančna Gorica: SIMUTEH, Dr. Simon Muhič, s. p., 2009. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514036599]
 • ADNOT, Jérôme, BECIRSPAHIC, Sule, LEBRUN, Jean, ALEXANDRE, José Luis, BENKE, Georg, KNIGHT, Ian, MASOERO, Marco, BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, PREK, Matjaž, DUNN, Gavin, HITCHIN, Roger. Field benchmarking and Market development for Audit methods in Air Conditioning : auditAC : final report (January, 2005 to December, 2006). [Paris: Armines, France], 2007. 1 zv. [COBISS.SI-ID 10171163]
 • MUHIČ, Simon. Študija možnosti uporabe dvoslojne zasteklitve za zasteklitev balkonov na Palači Kozolec : poročilo št. P001-07-SM. Ivančna Gorica: SiMuTeh, Dr. Simon Muhič, s. p., 2007. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514035575]
 • MUHIČ, Simon, BUTALA, Vincenc, PREK, Matjaž. Menhmarking in razvoj trga metod za pregled klimatskih sistemov : končno poročilo za sofinanciranje evropskega projekta = Field benchmarking and market development for audit methods in air conditioning-audit AC. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, 2006. 1 zv. [COBISS.SI-ID 9544731]
 • BUTALA, Vincenc, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, PREK, Matjaž, MUHIČ, Simon, STRITIH, Uroš, MALOVRH, Matjaž, TOMŠIČ, Miha, RAKUŠČEK, Andraž. Strokovne podlage za pripravo predpisov o energetski učinkovitosti stavb - 1. faza : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Gradbeni inštitut ZRMK, 2005. 1 zv., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8736795]
 • BUTALA, Vincenc, MEDVED, Sašo, STRITIH, Uroš, ARKAR, Ciril, MUHIČ, Simon. OPET Slovenija - member of OPET network : final report for the years 2001-2002. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 5636635]
 • BUTALA, Vincenc, STRITIH, Uroš, MEDVED, Sašo, ARKAR, Ciril, MUHIČ, Simon. OPET Slovenija : končno poročilo za leto 2002. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2001. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 5296667]
 • MODIC, Jurij, NOVAK, Peter, STRITIH, Uroš, MUHIČ, Simon. ACIB : finally report for 2001, Heat exchangers. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for Heating, Sanitary and Solar Systems, 2001. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4248347]
 • BUTALA, Vincenc, MUHIČ, Simon, TURK, Jani, MOLAN, Marija, MANDELC-GROM, Majda, ARNERIČ, Niko. Kakovost in distribucija zraka v bivalnih prostorih : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2001. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4691227]
 • BUTALA, Vincenc, MEDVED, Sašo, TURK, Jani, ARKAR, Ciril, MUHIČ, Simon. OPET Slovenija : končno poročilo o delu v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2001. 6 str., pril. A-K, ilustr. [COBISS.SI-ID 4971547]
 • BUTALA, Vincenc, MEDVED, Sašo, TURK, Jani, ARKAR, Ciril, MUHIČ, Simon. OPET Slovenija : vmesno poročilo o delu v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2001. 5 str., pril. A-G, ilustr. [COBISS.SI-ID 4971803]
 • STRITIH, Uroš, MUHIČ, Simon. Supplement for Guidelines for the application and design of air cycle systems for heating, ventilating, and air conditioning in buildings. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, 2001. 18 str., sheme. [COBISS.SI-ID 4753435]
 • MUHIČ, Simon, FEFER, Dušan, TACAR, Drago, NINČEVIĆ, Alan, BUTALA, Vincenc. Analiza toplotnega okolja in kakovosti zraka v objektu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje R Slovenije : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, CEET, 2000. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3679515]

 

Predavanje na tuji univerzi:

 • MUHIČ, Simon. Computer aided engineering : trends in virtual prototyping : predavanja na College of Slavonski Brod, 22.-23. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 514791287]
 • MUHIČ, Simon. Aspects of application of computer aided engineering (CAE) in ANSYS environment : predavanje na University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 1. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 514362999]
 • MUHIČ, Simon. CAE and CFD tools for analysis of heat and mass transfer phenomena : Predavanja na Educational Technological Institute of Central Macedonia, Serres, Greece, 12.-14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 514391671]
 • MUHIČ, Simon. CAE for analysis of heat and mass transfer in buildings : Predavanja na Technological Educational Institute of Serres, Faculty of Applied Technology, Department of Mechanical Engineering, Energy Division, Serres, 2.-5. 5. 2012. Serres, 2012. [COBISS.SI-ID 513458807]
 • MUHIČ, Simon. Heat and mass transfer in buildings : Predavanja na Technological Educational Institute of Serres, Faculty of Applied Technology, Department of Mechanical Engineering, Energy Division, Serres, 20.-22. 2. 2012. Serres, 2012. [COBISS.SI-ID 513458551]
 • MUHIČ, Simon. Heat and mass transfer in buildings : [Technological Educational Institute of Serres, Faculty of Applied Technology, Department of Mechanical Engineering, Energy Division, Serres, 25.-28. 01. 2010]. Serres, 2010. [COBISS.SI-ID 513308023] 

 

Mentorstvo:

 • Mentor ali somentor 45 diplomantom (bolonjski študij 1. stopnje, 2. stopnje, univerzitetni študij ter bolonjski študij 3. stopnje (doktorski študij))

 

Patent:

 • KIDRIČ, Aleksander, MUHIČ, Simon, ZAFOŠNIK, Boštjan, HADŽISELIMOVIĆ, Miralem. Linearni Stirlingov motor z integriranim batom : patent SI 24685 A, datum objave 30. 10. 2015 : št. prijave 201400139, datum vložitve prijave 10. 04. 2014 : razvrstitev po mednarodni klasifikaciji patentov F02G 1/00. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2015. [1], 10, [3] f. pril., ilustr. http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=10301111900b1d20c50000011405. [COBISS.SI-ID 513888631]
  patentna družina: Imetnik Iskra ESV, d. d., Savska loka 4, Kranj
 • KIDRIČ, Aleksander, MUHIČ, Simon, ZAFOŠNIK, Boštjan, HADŽISELIMOVIĆ, Miralem. Stirlingov motor s kontinuiranim delovanjem : patent SI 24686 A, datum objave 30. 10. 2015 : št. prijave 201400153, datum vložitve prijave 22. 04. 2014 : razvrstitev po mednarodni klasifikaciji patentov F02G 1/00. Ljubljana: RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2015. [1], 7, [1] f., ilustr. http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=10301111900b1d20c50000011406. [COBISS.SI-ID 513888887]
  patentna družina: Imetnik Iskra ESV, d. d., Savska loka 4, Kranj  
 • NOVAK, Peter, MUHIČ, Simon, ZAFOŠNIK, Boštjan, ŠTURM, Milan. Fotovoltaična naprava za pridobivanje električne energije : patent SI 23521 A, datum objave 30. 04. 2012 : št. prijave 201000312, datum prijave 11. 10. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 

 

Drugo:

 • Priznanje Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo za predčasno zaključitev magistrskega študija, 2001.
 • Trimo raziskovalna nagrada za doktorsko disertacijo (5. Trimo raziskovalne nagrade), 2006.

 

Projekti:

Vodenje in sodelovanje na več EU projektih ter aplikativno raziskovalnih projektih za naročnike iz industrije in Univerz (naročniki: Hidria, Melamin, I-VITES, INOVEKS, TOBAČNA LJUBLJANA, DANFOSS Trata, Inštitut Jožef Štefan, Genera, ELTEC Mulej, Fakulteta za strojništvo, Biro ES…). Nekateri izmed projektov, na katerih je smo sodelovali v zadnjih treh letih:

 • Energetski manager občine Ivančna Gorica od leta 2011,
 • Strokovne podlage razvoja porabe končne energije v Sloveniji do leta 2030,
 • Energetska analiza (termografija) OŠ Toneta Čufarja Jesenice,
 • Študija možnosti uporabe dvoslojne zasteklitve za zasteklitev balkonov na Palači Kozolec,
 • Analiza toplotnega odziva stavbe z uporabo različnih zasteklitev za poslovno stavbo v Ljubljani s CFD simulacijo kakovosti zraka v prostoru,
 • Poenostavljena analiza dinamičnega odziva poslovno stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru v Ljubljani ter analiza objekta po PURES2008,
 • Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo poslovno stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru,
 • Vodenje projekta postavitve male fotonapetostne elektrarne na objektu OŠ Stična,
 • Sodelovanje na projektu SINODA – »Slovenija – nizkoogljična družba«,
 • Razvoj in prilagoditev sistema »ISOMAX« slovenski gradbeni operativi in njegov nadaljnji razvoj v smeri energetsko učinkovite stavbe brez uporabe fosilnih goriv in brez emisij TGP,
 • Integriran sistem nadzorovanega prezračevanja z uporabo odpadnih in alternativnih virov energije za nizko energijske stavbe,
 • Raziskovalno razvojni projekt mikro prezračevanja MIKROVENT,
 • Raziskava in razvoj tehnične rešitve za gradnjo sončnih elektrarn nad železniškimi progami,
 • Raziskava prenosa toplote in snovi v kapilarnih prenosnikih toplote iz polietilena,
 • Energetski manager občine Ivančna Gorica. 

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica