Projekt IAQinURE

Na 2. Javnem pozivu LAS STIK 2017-ESRR smo bili skupaj s partnerji uspešni pri pridobitvi projekta Kakovost zraka v zaprtih prostorih in URE (akronim IAQinURE). Osnovni podatki o projektu:

Prijavitelj: SIMUTEH, raziskave in razvoj, Dr. Simon Muhič s.p.

Trajanje projekta: 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

Partnerji:

 

Opis projekta:

Varčevanje z energijo je pomemben vidik trajnostnega oziroma sonaravnega razvoja. Stavbe z energetskimi sanacijami tesnimo, a hkrati se pogosto ne posveča dovolj pozornosti s tem povezano kakovostjo zraka v notranjih prostorih.

Radon predstavlja največji vir ionizirajočih sevanj, ki jih ni mogoče preprečiti. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ugotovila, da se ob povišani koncentraciji radona za sto bequerelov na kubični meter tveganje za pljučnega raka poveča za osem odstotkov. Pri tem večino sevanja lahko dobimo, ko dihamo z radonom onesnažen zrak v stavbah. Občine Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice sodijo med občine z višjo stopnjo tveganja izpostavljenosti radonu.

Namen pripravljene operacije je, da se na podlagi natančne analize meritev kakovosti zraka v zaprtih prostorih, ki jih uporablja najbolj ranljiva skupina (otroci), natančno analizira kakovost zraka in učinkovita raba energije v prostorih. Tekom operacije smo izmerili kakovost zraka v igralnicah vrtcev in učilnicah šol, in sicer sočasne meritve koncentracije CO2 in radona. Na osnovi analize meritev smo organizirali tri delavnice, kjer smopredstavili izsledke in se na osnovi ugotovitev posvetili predvsem energetski učinkovitosti in hkratni kakovosti notranjega okolja z namenom omogočiti našim najmlajšim kakovosten zrak v notranjem okolju.

 

Strokovni članek:

V okviru operacije je nastal strokovni članek Kakovost zraka v zaprtih prostorih in učinkovita raba energije.

 

 

                                   

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica