Projekt FORMA VIVA TREBNJE

Na 1. Javnem pozivu LAS STIK 2017-ESRR smo bili skupaj s partnerji uspešni pri pridobitvi projekta Forma Viva Trebnje. Osnovni podatki o projektu:

Prijavitelj: Krajevna skupnost Trebnje

Partnerji:

Opis projekta:

Namen projekta Forma Viva Trebnje je razviti splošno ozaveščenost o bogati tradiciji kraja na področju naivne umetnosti in ta potencial umestiti tudi kot gospodarsko priložnost kraja (turizem). Tako se je razvila ideja po zasnovi večfunkcijskega prostora (prireditvena ploščad – FORMA VIVA TREBNJE, ki je že del bodoče celostne ureditve CIK Trebnje) in ima vsaj dva cilja, to je urediti središče – zbirališče prebivalcev in vzpostaviti javen, odprt prostor – center kulturnega dogajanja (ki ga urbano središče sicer nima) ter na odprti javni površini izpostaviti nekaj elementov iz bogate zbirke Galerije likovnih samorastnikov (8 kipov) in tako ta segment dediščine približat prebivalcem in obiskovalcem. Na ta način pa se bo posledično povečalo zanimanje za spoznavanje drugega dela tega segmenta dediščine, ki ga hrani Galerija likovnih samorastnikov v svojih prostorih.
Predlagana operacija se v nadaljevanju širi v izvedbo likovnih in literarnih ter plesnih srečanj (klasični in sodobni balet, ljudski plesi in drugo), ki bodo z vsebino (tematika ustvarjanja ali sprejemanja kulturnega dražljaja) ciljala na ozaveščanje neposredno in posredno vključenih v delavnice o pomenu ohranjanja varstva narave (predvidena izbrana tematika je voda) in v zasnovo in razvoj novih živilskih produktov, ki bodo v sebi združevali zgodbo »likovnih samorastnikov« in odnosa do narave ter bodo kot taki sočasno tudi inovativni element turistične ponudbe območja. V samem bistvu bodo plod tradicionalnega znanja in tradicionalnih surovin ter inovativnih smernic v gastronomski ponudbi ter zasnova za novo linijo tematskih živilskih izdelkov, ki bodo popestrila bogastvo tradicije likovnih samorastnikov.
V projektu razviti živilski produkti, ki bodo plod tradicionalnega znanja in surovin ter inovativnih smernic v gastronomski ponudbi, bodo kot tematska linija živilskih produktov (možen delovni naslov »Trebanjski samorastniki«) okrepili splošno ponudbo (turizem), ob ustrezni promociji v lokalnem okolju pa tudi lokalno pripadnost. Eden izmed rezultatov projekta je tudi razvoj in promocija tematskih turističnih produktov, ki bodo območje LAS STIK definirali kot destinacijo, temelječo na presečišču podeželja in mesta, kot sozvočje umetnosti in narave.
Prva, pretežno investicijska faza, bo vključevala izvedbo del (zemeljska dela, ureditev kanalizacije (delno), gradbena dela, ureditev pohodnih površin, umestitev opreme (dve interaktivni tabli (ena tudi za Galerijo likovnih samorastnikov), ograja, klopi, koši za smeti in drugo) ter razvoj programa likovnega srečanja,
Druga faza pa bo vključevala pripravo in izvedbo štirih tematskih delavnic (ponovitve na treh lokacijah Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice), razvoj in izdelavo treh ekskluzivnih (3) tematskih živilskih izdelkov Forma Viva Trebnje ter razvoj tematskih turističnih produktov , vključujoč celostno grafično podobo in promocijo, izvedbo likovnih delavnic na vseh treh lokacijah, literarnih dogodkov na novo umeščenem prireditvenem prostoru, ter promocijo projekta.

 

             

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica