Energetsko svetovanje občanom in izdajanje energetskih izkaznic

Energetsko svetovanje občanom

Podjetje SIMUTEH v zainteresiranih občinah vzpostavi energetsko svetovalnico kjer nudimo strokovna, brezplačna in neodvisna svetovanja občanom na področju učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pomembno je, da se v okviru energetske učinkovitosti najprej izvede vse možne ukrepe za znižanje rabe energije preden se prične z velikimi investicijami. K zmanjšanju rabe energije tudi do 10 % lahko pripomorejo že ukrepi kot so optimizacija ogrevanja, pravilno prezračevanje in ugašanje luči. Če pa ste že v fazi večjih investicij, vam svetujemo o toplotni zaščiti stavb, izbiri ustreznih oken in zasteklitve ali pa o izbiri, regulaciji in zamenjavi ogrevalnega sistema in naprav. Pomagamo in opravimo informativne izračune za izbiro ustreznega energenta za ogrevanje, uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, uporabo varčnih žarnic ali LED žarnic, stroškovno primerjavo med enotnim ali dvotarifnim sistemom ter drugo.

Za učinkovito svetovanje prosimo, da vsak udeleženec svetovalnice s seboj prinese izpolnjen vprašalnik, ki ga dobi na spodnji povezavi. Z vprašalnikom pridobimo osnovne informacije o sami stavbi in rabi energije. Izpolnjeni podatki morajo biti čim bolj točni, saj lahko le tako zagotovimo kvalitetno svetovanje, ki bo pripomoglo k učinkovitejši rabi energije in posledično manjšim stroškom. Na željo udeležencev lahko ponudimo tudi izračun informativne energetske izkaznice.

Vprašalnik za svetovanje občanom (.pdf)

 

Izdelava in izdaja energetskih izkaznic stavb

Energetska izkaznica je dokument oziroma listina, ki vsebuje podatke o energijski učinkovitosti stavbe in bistvena priporočila za povečanje energijske učinkovitosti stavbe. Podatki razvidni z energetske izkaznice omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti.Sistem izdajanja energetskih izkaznic je v Sloveniji predpisan v Energetskem zakonu (EZ – 1, UL RS št. 17/7.3.2014). Po novem zakon navaja, da mora energetsko izkaznico zagotoviti lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega dela. Kupcu oziroma najemniku mora lastnik predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. Izdelava energetske izkaznice oziroma predložitev le te ni potrebna v primeru oddajanja stavbe v najem za časovno obdobje krajše od 1 leta. Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove objekte z uporabno tlorisno površino nad 500 m2 (od 9. julija 2015 nad 250 m2). Za ponudbo nam pošljite izpolnjeni obrazec, ki ga dobite na spodnji povezavi.

Vprašalnik za informativno ponudbo za izdelavo energetske izkaznice (.pdf)

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica