Podjetje SIMUTEH, raziskave in razvoj, Dr. Simon Muhič s.p. skupaj s povezanim podjetjem Inštitut INOVEKS primarno deluje na naslednjih področjih:

  • Prodaja licenc programske opreme za numerične simulacije v simulacijskem okolju TCAE, ki vključuje pakete oziroma module za numerično dinamiko tekočin TCFD, za strukturne simulacije trdnin TFEA in za pripravo numerične mreže TMESH.  Modul TOPT je namenjen kompleksnejši optimizaciji in avtomatizaciji simulacijskih procesov.
  • Numerične simulacije s programskimi paketi (računalniške simulacije z različnimi simulacijskimi paketi (TCAE (TCFD, TFEA) TRNSYS, ESP-r ...)).
  • Učinkovita raba energije ter obnovljivi viri energije in ekologija (sončne elektrarne, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vrednotenje notranjega okolja in kakovosti zraka v prostoru, računalniške simulacije toplotnih/hladilnih obremenitev stavb z različnimi programskimi paketi, CFD simulacije predorov z različnimi programskimi paketi, energetski predpregledi in pregledi klimatizacijskih sistemov, meritve v procesnem strojništvu z uporabo modernih programskih paketov, PHPP preračuni (Passive House Planning Package) v povezavi s sodelujočimi inštituti).

Podjetje SIMUTEH se je uveljavilo z zastopanjem programske opreme ANSYS na slovenskem trgu, saj je bilo do 20. 07. 2017 več kot 10 let prodajni zastopnik te opreme. Ker verjamemo, da morajo podjejta s pomočjo tehnične programske opreme ustvarjati dodano vrednost brez plačila pogosto predragih licenčnin, smo se odločili, da poslovnim partnerjem od 1. oktobra 2018 ponudimo cenejša orodja, ki bazirajo na odprtokodnih paketihPodjetje SIMUTEH tako prodaja licence programskega okolja TCAE, ki vsebuje pakete za numerično modeliranje dinamike tekočin TCFD, kakor tudi paket za strukturne analize TFEA. Paketa omogočata analize interakcije tekočina-trdnina (FSI). Programske pakete razvija podjetje CFD Support. TCFD® programska oprema za numerične simulacije dinamike tekočin bazira na odprtokodni programski opremi OpenFOAM. Paket ponuja unikatno vrednost, saj trajna licenca ni omejena s številom uporabnikov in s številom jeder, ki se lahko uporabljajo kljub zelo nizki investiciji v primerjavi s konkurenčnimi orodji. S tako programsko opremo bo lahko industrija še lažje ustvarjala dodano vrednost pri razvoju izdelkov, brez plačila izjemno dragih licenčnin. TFEA® programska oprema za numerične simulacije trdnin bazira na odprtokodni programski opremi Calculix. Modul TMESH pa omogoča pripravo kakovostne numerične mreže za numerične simulacije v simulacijskem okolju TCAE.

 +  + +

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije. Pri tem nudimo celovito svetovanje na področju okoljskih in energetskih projektov in storitev. Poseben poudarek posvečamo predvsem razvoju in implementaciji izdelkov in sistemov za čim manjšo rabo energije pri energetski oskrbi novih in pri sanaciji obstoječih stavb. Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s. p. med drugim opravlja tudi storitev energetskega upravljanja za občino Ivančna Gorica. Nudimo tudi storitev termografije z vrhunsko termokamero Flir E95 z resolucijo IR detektorja kar 464 × 348 px in termično občutlivostjo < 40 mK pri 30°C.Našim strankam nudimo vrhunsko tehnično znanje ter visoko poslovno etiko. Podjetje nudi storitve tehničnega svetovanja oziroma celovito izvedbo inženirskih simulacij kot pomoč raziskavam in razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sodelovali smo pri več EU projektih ter aplikativno raziskovalnih projektih za naročnike iz industrije kakor tudi iz akademskega okolja. 

 

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica